ESFA Vytauto Didžiojo universitetas Mokykla vaikams PRAGGA draugai:

PRAGGA programa

PRAGGA programa (Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo programa) pateikia teorinius principus (modelį) ir praktinio taikymo metodines rekomendacijas siekiant ankstyvame mokykliniame amžiuje ugdyti:

  • kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus;
  • tiriamuosius ir problemų sprendimo įgūdžius;
  • bendradarbiavimo įgūdžius;
  • vientisą gilų gamtos mokslų supratimą.

PRAGGA programoje gebėjimų lavinimas (is), įgūdžių mokymas (is) bei pažengęs gamtos mokslų dalykinis supratimas sudaro vieningą visumą, nukreiptą į ankstyvą pažintinės (kognityvinės) veiklos skatinimą remiantis pamatiniais konstruktyvizmo principais.

Dėl visapusiškumo ir veiksmingumo PRAGGA programa greičiau yra įprastinių mokymo (si) programų pagrindžiantis modelis nei papildymas. Nors, atsižvelgiant į projekto tikslus, pagal PRAGGA programą projekte sukurta pamokų medžiaga yra skirta papildomam ugdymui formaliojo švietimo programoje, manome, ji taps siektinu pavyzdžiu pertvarkant įprastines programas.

Visą PRAGGA programos medžiagą rasite čia. (reikalinga registracija)

Šiuo metu vyksta PRAGGA programos ir pamokų medžiagos bandomasis taikymas. Pabaigus projektą, PRAGGA programa taps prieinama visiems besidomintiems akademiškai gabių vaikų ugdymu.

Dėl PRAGGA programos ir pamokų medžiagos naudojimo žr. sk. Pedagogų mokymai.

Visais PRAGGA klausimais kreipkitės pragga@gabusvaikai.info

Paskutinį kartą modifikuota: Pirmadienis, 2013 kovo 11, 12:29
Praleisti PRAGGA

PRAGGA

ES parama

Ši gabių vaikų mokymo programa parengta pagal "Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas" projektą.

Praleisti Pagrindinis meniu